historiapobach

18 listopada prezentacja nowej książki Ihara Melnikaua w Warszawie

Prezentacja odbędzie się w Białoruskim domie w Warszawie (Wiejska 13/3, 00-480 Warszawa). Początek o 19-00.

На мінскай прэзентацыі выдання
На мінскай прэзентацыі выдання

Wresień 1939. Groby „niewypowiedzianej” wojny

Wydarzenia związane z agresją Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku, za czasów sowieckich na Białorusi pokazywane dość jednostronne. Według radzieckich historyków i ideologów we wrześniu 1939 r. na terenie połnocno-wschodnch wojewódstw II RP nie było żadnych aktywnych działań wojennych, a Armię Czerwoną spotykano z kwiatami. 

Po upadku  ZSRR ujrzało światło wielu dokumentów archiwalnych, z których wynikało, że operacja wojskowa, prowadzona przez Armię Czerwoną w północno-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej, była ciężką próba dla wojska „pierwszego państwa robotników i chłopów” i walka przeciwko osłabionych jednostek Wojska Polskiego na terenach białoruskich była dość krwawą. Świadczą o tym liczne groby żołnierzy polskich i radzieckich, którzy pozostali na terytorium Białorusi do dnia dzisiejszego. 

Książka „Wrześień 1939 r. Groby „niewypowiedzianej” wojny” zawiera informacje na temat polskich i radzieckich grobów wojennych z tego okresu na terenie Białorusi. Szczególną uwagę w książce autor nadaje też analizie represji stalinowskich wobec tak zwanego „polskiego kontyngentu” - obywateli przedwojennej Polski w 1939-1941. Tylko prawda historyczna i pamięć pozwoli nam zrozumieć te trudne wydarzenia.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic